تماس با ما

شرکت آوای تجارت جهانبین – شهرکرد

آدرس : شهرکرد، خیابان ملت حدفاصل میدان فردوسی و بوعلی سینا ،فرعی اول، پلاک ۱، واحد ۴
کد پستی : ۸۸۱۷۷۳۴۳۷۹

تلفن:۳۱۸۱۶-۰۳۸ | ۳۲۲۴۲۹۳۲-۰۳۸ | ۳۲۲۴۲۹۳۳-۰۳۸
فکس:۳۲۲۲۴۳۶۳-۰۳۸

فروشگاه زردکوه – تهران

آدرس : تهران، بلوار پاک نژاد، بلوار دریای غربی، خیابان شکوفان، خیابان بهار دوم، پلاک۲، واحد۴
کد پستی : ۱۹۹۸۹۳۴۶۱۴

تلفن:۹۱۰۰۸۲۸۳-۰۲۱ | همراه : ۰۹۱۲۴۹۸۵۳۹۳ (شمسی پور)

آدرس فروشگاه اینترنتی: zardkooh.com